Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.
May dahilan ang lahat ng bagay. Bakit tayo nagdiriwang ng kapaskuhan? Ano ang rason ng lahat ng kasiyahan? Habang ang lahat ay abala sa pagbili’t pagpili ng regalo at pagdalo sa mga party, nawa’y wag natin kalimutan na, “Tumingin sa Itaas”.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.’Juan 3:16

Download Lesson

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: