English

Tr. Mitch Gustilo.  Life is not about us.
The world is so big and God’s plan is bigger than our pains and hurts.
Life is full of distractions. We cannot be champions if we will entertain them all. To overcome and win, we have to
Be a Professional Ignorer

Catch: Being a professional ignorer is a great skill to learn that will lead to success.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo Napakaraming harang sa tagumpay.
Napakaraming harang para makalapit tayo sa Panginoon.
Subalit kung gusto nating mapalapit sa Diyos at makasunod sa plano nya para sa ating buhay, kailangan nating matutuhan na may mga bagay na dapat ay
Huwag mong Pansinin

Buod: Dapat malaman at panindigan ang mga bagay na mahalaga at huwag pansinin ang mga negatibong bagay.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2019 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: