03-Appointed-&-Anointed

English

Tr. Mitch Gustilo.  Why do we become discouraged? Because we don’t meet our expectations despite all our efforts. Why do we become tired? Because our load is more than our power. When we become a true believer of Jesus, we will be able to fight discouragement and tiredness. Because with Him, we are both Appointed and Anointed

Catch: We can do God’s plans successfully only through His anointing.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo Bakit tayo pinanghihinaan ng loob?
Dahil hindi nangyayari and ating inaasahan sa kabila by ating mga pagsisikap.
Bakit tayo napapagod? Dahil mas mabigat and ating dalahin kaysa sa ating kalakasan.
Ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos ay pinahiran upang di mahirapan

Buod: Magagawa lamang natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang kalakasan.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3

© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: