02-Stuck-or-Surrender-JPG

English

Tr. Mitch Gustilo.  Love equals pain. Pain actually deepens our love. On the other hand, pain can destroy us and leave us as unloving. But how do we process our disappointments, losses so we can move from good to great?

Catch: Our act of surrender will lead us to the path of peace and progress.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo  Habang nabubuhay, patuloy tayong lumalaban. May mga pagkakataon na parang tayo ay natatalo kasi tayo ay nasasaktan. Kapag ito ay atin nang nararamdaman, kailangan ng pumili kung “Pagkatalo o Pagsuko”

Buod: Habang tayo ay nagsusuko ng ating buong buhay sa Diyos, Hindi tayo maaaring matalo.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: