English

Tr. Mitch Gustilo.  We pity those with disabilities. We wonder how the blind, deaf and mute will survive. But it is more miserable to those with eyes but all they can see are negative things.
If achieving starts with dreaming and dreaming starts with seeing great things, then we have to start checking if we really have “Eyes of Faith”.

Catch: “It is only with the heart that one can see rightly; what is important is invisible to the eye.” The Little Prince

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo  Nakakaawa daw pagmasdan ang mga taong may kapansanan. Nag iisip tayo kung paano nabubuhay ang mga pipi, bingi, pilay o bulag?

Pero sa totoo, ang mas nakakaawa at miserable ay ang mga may mata subalit nakasara naman at walang nakikita kung meron man, eh puro negatibo.

Kung ang pagtatagumpay ay nagsisimula sa pangarap at ang pangarap ay pagtanaw sa mga bagay sa hinaharap, dapat talaga eh di bulag, di nakapikit kundi may “mata ng pananalig”

Buod: Sa pamamagitan lamang ng puso makikita ang mga bagay na tunay na mahalaga. Kung ang puso ay bukas, makikita ng mata ang maganda ring bukas.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2019 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: