English

There is a purpose for everything and everyone.
He wants to use our lives with all of our gifts and weaknesses.
He will bless those that He uses.
But, He can only use those who are willing, usable and prepared.
Thus, we should be…
Getting Ready

Catch: The bigger the purpose, the greater the preparation.

Download: MP3

Tagalog

May dahilan at gamit ang pagkakalikha ng lahat ng tao at lahat ng bagay
Nais ng Diyos na gamitin ang ating mga kalakasan at ang ating kahinaan.
At ang lahat ng ginagamit Nya ay Kaniyang pinagpapala.
Ngunit ang Kanyang mga ginagamit ay yun lamang kagamitgamit, gustong magpagamit at ang nakahandang magpagamit. Kaya naman, dapat nating laging isipin na
Ako’y Naghahanda

Buod: Mas matindi ang paggagamitan, mas matindi rin ang paghahanda.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2019 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: