04-Practice-Financial-Self-Control

English

Tr. Mitch Gustilo.  A 2014 BSP survey showed that 86% of the Filipinos do not have bank accounts.
The average Filipino savings is -1% compared to the Japanese’s 25%. Jesus is aware of how much stress is brought about by financial mismanagement. That’s why half of His parables are on Money matters. God cannot do any money miracle until we Practice Financial Self-Control.

Catch: Every financial transaction should be a spiritual decision. Why? Because God is using the money to test us.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo  Iilan sa mga Pilipino ang marunong mag-ipon. Ang marami ay gastos ng gastos at kuha ng kuha. Alam ng Diyos na isa sa ating matitinding problema ay ang pananalapi. Hindi darating ang pagpapala hanggang Hindi natin natututunang Kontrolin ang Gastusin.

Buod: Ang paggamit natin ng ating pananalapi ay pagpapakita ng ating tunay na pagkatao.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: