03-Challenge-of-Change

English

Tr. Mitch Gustilo.  God accepts us for who we are.
But God loves us so much to leave us as we are.
Habits are difficult to change because we had them for a long time.
Habits are impossible to change because Satan is doing everything to go against us.
What do we really need to face and win over the
Challenge of Change

Catch: Change is intentional. And we have to do something now if we are really decided to change.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo  Mahal tayo ng Diyos kaya nga tanggap Niya tayo.
Pero Hindi ibig sabihin na hahayaan Niya na lang tayo na Hindi magbago.
Ano nga ba ang makakatulong sa atin upang harapin ang
Hamon ng Pagbabago

Buod: Hindi sapat ang maghintay ng pagbabago. Kailangan itong sadyain na mangyari.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: