Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

English

Tr. Mitch Gustilo. Have you ever experienced going around the circles?
What about going around the circles for a long time?
What was your attitude then? How long did it last?
As nothing lasts forever, as we continue to seek God and work hard, soon, we will be
Out of circles

Catch: Life is a big test. With God as our guide and help, we shall surely pass it and live it to the fullest.

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo Mahirap magpaikot ikot lalo na at ikaw ay naliligaw.
Mahirap magpaikot ikot sa buhay dahil ito ay nakakapagod na wala namang magandang nangyayari.
Ano kaya ang susi sa pagtatapos ng paikot ikot

Buod: Ang buhay isang malaking pagsubok. Subalit sa tulong ng Diyos, malalampasan natin ito at makakamit ang Kanyang pangako.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: