Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

Nakaranas ka na ba ng milagro sa buhay mo? Ano ang milagro? Ito ay ang alin mang pangyayari na lumalabag sa pangkaraniwang mga batas ng kalikasan. Ito rin ay pinaniniwalaang mga kamangha-manghang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung paano tatanggap nito?

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Romans 10:9-10

Download Lesson

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: