Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan

Lukas 23: 39-43

PAG-ISIPAN

 • BASAHIN Lukas 23: 39-43
 • Ilan ang magnanakaw?
  • ̣Ang MAGNANAKAW #1 ay mapang-insulto at walangpananalig.
  • ̣Ang MAGNANAKAW #2 ay nagtanggol kay Kristo. May takot sa Diyos, naniniwalang walang kasalanan si Hesus. Tinanggap niya na siya ay makasalanan at dapat na parusahan.
 • Hiniling MAGNANAKAW #2 na iligtas siya ng Panginoon
 • Ang reaksyon ni Hesus: Agad syang nagpatawad at tinugon ang kanyang pagnanais ng kaligtasan.
 • Ligtas ba si MAGNANAKAW #2? “Oo,” dahil sa kasiguruhan na ibinigay ng Panginoong Hesus.
 • Paano ba maliligtas at mapupunta sa paraiso? Humingi ng tulong sa Panginoon. Tanggapin ang pangako ng Diyos

PAANO TAYO MALILIGTAS?

 1. Makasalanan (v. 39) – tayo ay tulad ng mga magnanakaw na dapat na talagang maparusahan. Hindi makakatulong ang ating pag-insulto sa Diyos.
 2. Magsisi (v. 40) – tanggapin ang pagiging makasalanan kasama ng kabayaran nito.
 3. Magpatulong (vv. 41-42) – maari tayong iligtas ng Panginong Hesus na walang kasalanan upang isama sa
  kanyang paraiso. Kailangan lamang siyang paki-usapan at siya sa sasagot. Panaligan ang sagot niyang kaligtasan na hindi naka-base sa ating mabuting-gawa kundi sa kanyang sarling kasayahan.

PAGSASABUHAY

 1. Umabot ka na sa punto ng iyong buhay spiritual na kapag ikaw ay mamatay ngayon din (halimbawa lang)
  nakasisiguro kang sa langit (paraiso) ka pupunta?
 2. Ano ang mga bagay-bagay na humadlang sa ‘yo na makarating sa paraiso? (Tulad ng kasalanan…)
 3. Anong area ng buhay mo na talagang kailangan mo ang tulong ni Lord?

Download PDF

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: