May dahilan ang lahat ng bagay. Bakit tayo nagdiriwang ng kapaskuhan? Ano ang rason ng lahat ng kasiyahan? Habang ang lahat ay abala sa pagbili’t pagpili ng regalo at pagdalo sa mga party, nawa’y wag natin kalimutan na, “Tumingin sa Itaas”.

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya Marcos 5:25-34 PAG-ISIPAN BASAHIN Marcos 5:25-34 Nakaranas ka na ng isang…

Kaya Kang Linisin ni Cristo Marcos 1:40-45 PAG-ISIPAN BASAHIN – Lukas 23: 39-43 Ketong: nagsisimula…

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan Lukas 23: 39-43 PAG-ISIPAN BASAHIN Lukas 23: 39-43 Ilan ang magnanakaw?…