cf-03

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya Marcos 5:25-34 PAG-ISIPAN BASAHIN Marcos 5:25-34 Nakaranas ka na ng isang desperadong sitwasyon? Ano ang iyong ginawa at ‘di ginawa? Katatapos lang niyang magpalayas ng demonyo at nakilala siya at sinundan ng maraming tao. Isang babae na dinudugo ng 12 taon na dating mayaman subalit naubos ang kayamanan sa pagpapagamot. Nilalayuan…

fg19

Figuratively, your “talk” is about the thoughts and words you believe that will happen in your life. Your “walk” is the action tasks you do with God’s help to fulfill your declaration. What are the words you declare now which must happen in the next coming days? # 1: Have a Working Faith James 2:22 (ESV)…

fg18

Someone said, “Seize the day or die regretting the time you lost.” Are there days that you felt you were able to give your very best? How did it turn out? How did affect the quality of your life? # 1: Walk Your Talk Ephesians 5:15 (ESV) Look carefully then how you walk, not as unwise…

cf-02

Kaya Kang Linisin ni Cristo Marcos 1:40-45 PAG-ISIPAN BASAHIN – Lukas 23: 39-43 Ketong: nagsisimula sa maliit subalit kumakalat sa buong katawan. Marumi ang taong may ketong. Hindi siya katanggaptanggap sa pisikal at sa spiritual. Mayaman o mahirap ay tinanatamaan ng ketong. Walang itong lunas. Ihihiwalay sa iba ang may sakit nito. Maaring humantong sa kamatayan…

fg17

Are there goals or plans in your life that is now coming to fulfillment? How has God become part in developing it? # 1: God’s Develops the Specifics of the Dream Philippians 1:6 (ESV) …that he who began a good work in you… God’s dream for us will always be for our good. He will…

fg16

What are the dreams you had before that God has fulfilled in your life? How did it affect your life’s quality? # 1: God’s Dream for Us is to ACTIVE Genesis 1:26a, 27 (GNT) Then God said, “And now we will make human beings; they will be like us and resemble us. … So God created…

fg15

Dr. David Yonggi-Cho said, “Dreams and visions are languages of the Holy Spirit.” What are you greatest dreams (plans or vision) in life for yourself, your family, your studies, your work and your service to others? # 1:  God is the Dream Designer Jeremiah 29:11a (GNT) I alone know the plans I have for you,……

cf-01

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan Lukas 23: 39-43 PAG-ISIPAN BASAHIN Lukas 23: 39-43 Ilan ang magnanakaw? ̣Ang MAGNANAKAW #1 ay mapang-insulto at walangpananalig. ̣Ang MAGNANAKAW #2 ay nagtanggol kay Kristo. May takot sa Diyos, naniniwalang walang kasalanan si Hesus. Tinanggap niya na siya ay makasalanan at dapat na parusahan. Hiniling MAGNANAKAW #2 na iligtas siya ng Panginoon Ang reaksyon…

fg14

To be “glorified” means “God finally removing our sins at Jesus’ 2nd coming.” Read 2 Corinthians 4:17. What are the negative and evil thoughts, emotions and actions you would like God to completely remove from your life? # 1: Glorified to be ESTABLISHED Romans 3:25 (GNT) …God shows that he himself is righteous and that he puts…

Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: