cf-03

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya Marcos 5:25-34 PAG-ISIPAN BASAHIN Marcos 5:25-34 Nakaranas ka na ng isang desperadong sitwasyon? Ano ang iyong ginawa at ‘di ginawa? Katatapos lang niyang magpalayas ng demonyo at nakilala siya at sinundan ng maraming tao. Isang babae na dinudugo ng 12 taon na dating mayaman subalit naubos ang kayamanan sa pagpapagamot. Nilalayuan…

cf-02

Kaya Kang Linisin ni Cristo Marcos 1:40-45 PAG-ISIPAN BASAHIN – Lukas 23: 39-43 Ketong: nagsisimula sa maliit subalit kumakalat sa buong katawan. Marumi ang taong may ketong. Hindi siya katanggaptanggap sa pisikal at sa spiritual. Mayaman o mahirap ay tinanatamaan ng ketong. Walang itong lunas. Ihihiwalay sa iba ang may sakit nito. Maaring humantong sa kamatayan…

cf-01

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan Lukas 23: 39-43 PAG-ISIPAN BASAHIN Lukas 23: 39-43 Ilan ang magnanakaw? ̣Ang MAGNANAKAW #1 ay mapang-insulto at walangpananalig. ̣Ang MAGNANAKAW #2 ay nagtanggol kay Kristo. May takot sa Diyos, naniniwalang walang kasalanan si Hesus. Tinanggap niya na siya ay makasalanan at dapat na parusahan. Hiniling MAGNANAKAW #2 na iligtas siya ng Panginoon Ang reaksyon…

© 2018 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: